blender akselerator

Vi liker ambisiøse start-ups. Oppstartsbedrifter med et riktig sammensatt team og strategier for hurtig vekst kan bli innlemmet i vårt akseleratorprogram. Her får man gratis kontorplass og tett oppfølging og veiledning. Blant annet hjelper vi bedriften med kontakt mot potensielle investorer. 

Blender Akselerator er et 6 måneders program.

Kontakt Kjetil Haugbro for mer informasjon:

922 91 365

kjetil@blenderco.no

Har du en forretningsidé du virkelig ønsker å satse på?

Vil du vite mer om Blender Akselerator ?


Blender Akselerator drives med støtte fra:

Støtter Blender Akselerator

Akseleratoren er delfinansiert fra Interreg Sverige-Norge gjennom prosjektet StarCap, hvor vi samarbeider med Innovatum i Trollhättan, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Les mer om dette prosjektet på www.starcap.no