BLENDER COLLECTIVE:

Vi er bra på mennesker - kanskje best.