Blender Collective er et samvirkeforetak eid av medlemsbedriftene. Dette betyr at hvert medlem tegner en eierandel og betaler en månedlig medlemsavgift.

Alle medlemmer i Blender Collective får:

• tilgang på et nettverk med mer enn 60 kreative og nyskapende bedrifter innen design, digitale medier, arkitektur, teknologi, film og scenekunst.

• tilbud om deltakelse på bransjetreff, workshops, fagdager og andre møteplasser.

• tilrettelegging for samarbeidsprosjekter mellom medlemsbedriftene. 

• hjelp til å planlegge, søke og gjennomføre innovasjons- og forskningsprosjekter. 

• tilgang på møterom og fellesarealer i Blenders coworking-miljøer.

 
 
 

Foto: Glenn Meling

1.FASTPLASS COWORKER

For medlemmer med fast kontorplass i åpent landskap.

Kr 2 800,- eks mva per mnd (Nygaardsgata 33, Fredrikstad)

Kr 2 000,- eks mva per mnd (Tollboden i Halden)
Inkluderer wifi, printer, scanner, renhold m.v.

coworking flexiplass.jpg

2. Flexiplass coworker

For medlemmer med behov for en deltids kontorplass.

Kr 1 390,- eks mva per mnd. (Nygaardsgata 33, Fredrikstad)

Kr 1 000,- eks mva per mnd. (Tollboden, Halden)

Inkluderer wifi, printer, scanner, renhold m.v.

eget kontor 2.png

3. EGET KONTOR

For medlemsbedrifter som har eget kontor i vår  coworking.

Husleie etter avtale + kr 200,-
per årsverk i bedriften per mnd. eks mva

nettverksmedlem.jpg

4. Nettverksmedlem

Blender har medlemmer over hele Østfold.

For medlemsbedrifter som ikke har kontorplass i vårt coworking-miljø er medlemsavgiften:

kr 200,- per person per bedrift per mnd. eks mva

5. PARTNERMEDLEM

For forskningsaktører, utdanningsinstitusjoner, offentlige instanser og virkemiddelapparat