Vi er

et nettverk med over 70 kreative og nyskapende bedrifter i Østfold. Vi er til for å skape vekst og utvikling i regionen. Det får vi til gjennom coworking, samarbeid, deling av kunnskap, og et krevende akseleratorprogram.

Vi driver Coworking. I Fredrikstad og Halden har vi samlet en rekke dyktige bedrifter under samme tak. Her har vi inspirerende coworking-miljøer, der prinsippet om samarbeid og deling intensiveres gjennom fysiske arbeidsplasser.

Blender Akselerator tilbyr ambisiøse bedrifter tett oppfølging, veiledning og kontorplass i 12 måneder. Vi ser etter bedrifter med riktig sammensatt team, og med strategier for hurtig vekst og internasjonalt potensial.

Blender Prosjekthjelp: Blender Collective og våre medlemmer er involvert i en rekke innovasjonsprosjekter, hvor vi blant annet samarbeider med forskere, andre utviklingsaktører og aktuelle partnere i næringslivet. Vi hjelper medlemmene med å planlegge, finansiere og gjennomføre prosjekter.

Blender Collective er et samvirkeforetak eid av medlemsbedriftene. Dette betyr at hvert medlem tegner en eierandel og betaler en månedlig medlemsavgift. Det er ingen andre eiere enn medlemsbedriftene. Du kan også bli eier.

Blender Collective er en videreføring av næringsklyngen Arena Magica og ble etablert i 2010.