Programmet

Gjennom 12 måneder følger vi bedriften din tett, og tar deg gjennom et trinnvis utviklingsløp fra tidligfase produkttesting til vekststrategi og kapitalinnhenting. Ikke alle bedrifter i Blender Vekst skal vokse internasjonalt, og kapitalbehovet vil naturligvis variere fra bedrift til bedrift. Vi sørger for et individuelt tilpasset opplegg som ivaretar bedriftens behov gjennom hele utviklingsløpet.

 

BUSINESS PREP

Eierstruktur - teamsammensetning - forretningsmodell - likviditetsbudsjett - finansieringsplan
 

business ready

Selskapsform - styresammensetning - demo/mvp - salgsstrategi - proof of concept - pitqhtrening

Investment ready

Betalende kunder - eierstruktur - styreutdanning - styresammensetning - internasjonaliseringsplan - IP-mapping - Omsetningsmål - DD light - Exitplan - Investment memo - Investorpitch
 

lift off

Evaluering - internasjonalisering - emisjon / exit