Rådgivning

Privat og offentlig finansiering:
Vi rådgir våre medlemmer innen privat og offentlig finansieringsmuligheter. Våre medlemmer er involvert i en rekke innovasjonsprosjekter, hvor vi blant annet samarbeider med forskere og andre utviklingsaktører. Blender hjelper medlemmene med å verifisere, planlegge og finansiere prosjekter.

Sporing og kobling av mulige prosjektdeltakere:
Vi hjelper våre medlemmer å finne frem til og koble sammen potensielle samarbeidspartnere med prosjektide. Disse koblingene har resultert i en rekke innovasjonsprosjekter, hvor vi blant annet samarbeider med forskere og andre utviklingsaktører.

image3 copy.gif

MENTORING, NETTVERK OG SAMLOKALISERING: OFFENTLIGE STRATEGIER FOR VERDISKAPING I KULTURNÆRINGENE

Et forskningsprosjekt som utvikler modeller og verktøy som vil sette det offentlige virkemiddelapparatet bedre i stand til å møte kulturbedrifters utviklingsbehov og verdiskaping.

Prosjekteier: Vekst i Grenland. Forskningspartner: Telemarksforskning. Medfinansiering fra Oslofjordfondet

Brottet+amfi.jpg

PUBLIKUMSUTVIKLING

En større gruppe scenekunst- og underholdnings-produsenter samarbeider med Agderforskning om et forskningsprosjekt for mer effektiv innsamling og analyse av kundedata. 

Prosjekteier: Østfold kulturutvikling. Forskningspartner: Agderforskning og Universitetet i Agder. Medfinansiering fra Oslofjordfondet.

360 VR

Netron, Viz Studio, Harald Fossen og Westerdahls ACT samarbeider om nye løsninger for 360 graders stereoskopisk film og 3D grafikk.

Medfinansiering fra VRI Østfold / Forskningsrådet

140621 Hvaler_2.jpg

klyngECOworking

Blender Collective og Østfoldforskning samarbeider om utvikling av en ny platform for samlokalisering med klyngestrategier.

Forprosjektet har medfinansiering fra VRI Østfold / Forskningsrådet

StarCap

Blender Collective samarbeider med Innovatum i Trollhättan, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune om koblinger mellom ambisiøse start-ups og privat kapital.

Prosjektet har medfinansiering fra EU Interreg

SCENEKUNST - INNOVASJON - BYUTVIKLING

Teatergruppen Studium Actoris, teknologibedriften NxTech og Høgskolen i Østfold samarbeider om fysiske og teknologiske løsninger. 

Medfinansiering fra VRI Østfold / Forskningsrådet

Blunck_2.jpg

Ludvig and Will

Scenekunstprodusenten Kulturværste samarbeider med partnere i Skottland, Italia og Færøyene om utveksling av produksjoner for å gjøre klassikere tilgjengelig for et bredere publikum.

Forstudien har medfinansiering fra Fredrikstad kommune.