SØKNAD TIL BLENDERS AKSELERATORPROGRAM

Har du en forretningsidé du virkelig ønsker å satse på? Søk her!

 

VENNLIGST FYLL UT SKJEMAET NEDENFOR

Etablert
Etablert
Hvordan er virksomheten organisert? Hvem er eier? Hvem består teamet av?
Hvilken kompetanse besitter dere og hvilke roller har dere i teamet?
Hva er det unike med deres konsept?
Hva er deres mål, visjon og strategi?
Hvilket segment skal dere jobbe mot?
Skaper konseptet nye behov eller markeder?
Hvor stort er markedet?
Har dere et internasjonalt potensial? Beskriv.
I hvilke kanaler tenker dere å selge deres produkt /tjeneste
Finnes det alternative løsninger i markedet allerede?
Hvordan lykkes konkurrentene?
Har dere noen risikokapital, eller mottatt ekstern finansiell støtte?
Hvordan kan dere finansiere videre oppstartsperiode inkl. tiden i akseleratoren?
Er det noe mer du synes det er viktig å fortelle?

* Eventuelle bilder og vedlegg kan sendes til kjetil@blenderco.no